Què és el GEP?

GEP vol dir Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme i és un programa del Departament d’Ensenyament que s’emmarca dins del marc europeu per tal d’assolir els objectius d’Europa 2020.

Aquest programa pretén treballar la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa, en concret:

Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials
El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars
Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.
Quina durada té?

El GEP té una durada de DOS cursos escolars: 2016-2017 i 2017-2018

Qui ho fa?

1r ESO: Ciències en anglès

2n ESO: Física i Química en anglès i música

4t ESO: Emprenedoria en anglès

1r BAT: Economia i genètica en anglès