Què és el GEP?

GEP vol dir Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme i és un programa del Departament d’Ensenyament que s’emmarca dins del marc europeu per tal d’assolir els objectius d’Europa 2020.

Aquest programa pretén treballar la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa, en concret:

Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials
El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars
Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.
Quina durada té?

El GEP té una durada de TRES escolars: 2016-2017, 2017-2018 I 2018-2019

 

Quin objectius tenim? 

  1. Millorar la competència comunicativa dels alumnes
  2. Millorar la comprensió lectora dels alumnes

 

Qui ho fa?

1r ESO: STEAM: activitats en EN

2n ESO: Música en EN 30 i STEAM en EN

3r ESO: Socials en FR (alumnes primera llengua estrangera FR) i Socials en EN (primera llengua estrangera EN) 

4t ESO: Emprenedoria en EN I Biologia en EN  

1r BAT: Filosofia (alumnes primera llengua estrangera EN), Filosofia (alumnes primera llengua estrangera FR), CMC en EN i Economia en EN 

2n BAT: Història de la Filosofia  23 alumnes anglès i francès segons el text a treballar.

 

Mostra de les activitats

Us deixem mostres d’algunes de les activitats que hem realitzat durant aquests tres anys aquí.