Preinscripció i matrícula pel curs 2020-21:

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Els alumnes que ja esteu matriculats en el centre i continueu el curs vinent, no heu de realitzar cap tràmit.

 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020. 
 • Documentació que cal enviar digitalitzada, escanejada o fotografiada per correu electrònic a preinscripcio@institutpobladesegur.net
  • Resguard de la sol·licitud.
  • Llibre de família.
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant.
  • DNI/NIE de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Preguem, per tal d’agilitzar i reduir els tràmits presencials, ens feu arribar la següent documentació també digitalitzada, escanejada o fotografiada.
  • Targeta sanitària.
  • Carnet de vacunes.
  • Carta de compromís educatiu signada (descarrega)
  • Autorització drets d’imatge completada i modificada (si s’escau):
   • Signada per responsables legals si és menor de 14 anys (descarrega).
   • Signada per l’alumne/a si és major de 14 anys  (descarrega)
  • Ús de serveis telemàtics completada i modificada (si s’escau):
   • Autorització signada si és menor de 14 anys (descarrega).
   • Comunicació signada si és major de 14 anys (descarrega).
  • Altra documentació que pugueu considerar rellevant.
 • Així mateix preguem que completeu aquest formulari amb les dades de contacte que ens pugueu proporcionar.

IMPORTANT: custodieu els documents originals per si us són requerits més endavant. 

Podeu trobar més informació sobre el procediment de preinscripció i matricula als ensenyaments obligatoris en la web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Amb motiu de la COVID-19 consultar sovint aquest portal davant possibles canvis.

BATXILLERAT i BATXIBAC

Els alumnes que ja esteu matriculats en el centre i voleu continuar el curs vinent a Batxillerat, no heu de realitzar cap tràmit.

Els alumnes que ja esteu matriculats en el centre i voleu continuar el curs vinent a Batxibac, cal que presenteu la sol·licitud en suport telemàtic dins dels terminis establerts i ens remeteu el resguard al correu electrònic que s’indica més avall. Només en aquests casos, la resta de la documentació no és imprescindible.

 • Omplir la sol·licitud on-line i descarregar-la en el vostre ordinador:
  • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny de 2020.
  • Batxibac: del 18 al 22 de maig.
 • Documentació que cal enviar digitalitzada, escanejada o fotografiada per correu electrònic a preinscripcio@institutpobladesegur.net
  • Resguard de la sol·licitud.
  • Llibre de família.
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant.
  • DNI/NIE de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Preguem, per tal d’agilitzar i reduir els tràmits presencials, ens feu arribar la següent documentació també digitalitzada, escanejada o fotografiada.
  • Targeta sanitària.
  • Carnet de vacunes.
  • Carta de compromís educatiu signada (descarrega)
  • Autorització drets d’imatge completada i modificada (si s’escau):
   • Signada per responsables legals si és menor de 14 anys (descarrega).
   • Signada per l’alumne/a si és major de 14 anys  (descarrega)
  • Ús de serveis telemàtics completada i modificada (si s’escau):
   • Autorització signada si és menor de 14 anys (descarrega).
   • Comunicació signada si és major de 14 anys (descarrega).
  • Altra documentació que pugueu considerar rellevant.
 • Així mateix preguem que completeu aquest formulari amb les dades de contacte que ens pugueu proporcionar.

Podeu trobar més informació sobre el procediment de preinscripció i matricula a Batxillerat en la web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Amb motiu de la COVID-19 consultar sovint aquest portal davant possibles canvis.