GEP

Què és el GEP?

GEP vol dir Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme i és un programa del Departament d’Ensenyament que s’emmarca dins del marc europeu per tal d’assolir els objectius d’Europa 2020.

Aquest programa pretén treballar la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa, en concret:

  • Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials
  • El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars
  • Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

Quina durada té?

El GEP té una durada de DOS cursos escolars: 2016-2017 i 2017-2018

Qui ho fa?

  • 1 unitat de matemàtiques en FR a tercer d’ESO
  • 1 unitat de Física i química en anglès a quart d’ESO
  • 1 unitat de Genètica en anglès a Batxillerat
%d bloggers like this: