dimarts 5 de setembre 2017

9.00 – 10.00 Català / Lit Catalana

10.00 – 11.00 Ciències Socials / Ha / …

11.00 – 12.00 Idioma

12.00 – 13.00 Ciències Naturals / Física / Química

Dimecres 6 de setembre 2017

9.00 – 10.15 Matemàtiques

10.15 – 11.30 Tecnologia / Visual i Plàstica

11.30 – 12.45 Castellà / Llatí/ Lit Castellana

12.45 – 14 Música / EF /

El dia 8 de setembre a partir de les 10 h. es lliuraran les notes de les recuperacions.