Preinscripció i matrícula pel curs 2020-21:

Ompliu i lliureu-nos els següents documents. Els alumnes que ja estan al centre només han de fer-ho si ha canviat l’estat (canvi de curs, DNI renovat, l’alumne ha passat a ser major de 14 anys, actualització de les vacunes, alèrgies, etc.)

(*) Si la inscripció no és presencial ens heu d’avançar aquesta documentació digitalitzada, escanejada o fotografiada per correu electrònic a preinscripcio@institutpobladesegur.net i custodiar els originals per lliurar-los presencialment quan vingueu al centre. 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020. 
 • Documentació que cal lliurar presencialment (*)
  • Resguard de la sol·licitud.
  • Llibre de família.
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant.
  • DNI/NIE de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Targeta sanitària.
  • Carnet de vacunes.
  • Carta de compromís educatiu signada (descarrega)
  • Autorització drets d’imatge completada i modificada (si s’escau):
   • Signada per responsables legals si és menor de 14 anys (descarrega).
   • Signada per l’alumne/a si és major de 14 anys  (descarrega)
  • Ús de serveis telemàtics completada i modificada (si s’escau):
   • Autorització signada si és menor de 14 anys (descarrega).
   • Comunicació signada si és major de 14 anys (descarrega).
  • Altra documentació que pugueu considerar rellevant: informes psicològics, alèrgies, altres malalties, necessitats educatives, discapacitat, …
 • Completeu aquest formulari amb les dades de contacte que ens pugueu proporcionar.

Podeu trobar més informació sobre el procediment de preinscripció i matricula als ensenyaments obligatoris en la web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 


BATXILLERAT i BATXIBAC

Ompliu i lliureu-nos els següents documents. Els alumnes que ja estan al centre només han de fer-ho si ha canviat l’estat (canvi de curs, DNI renovat, l’alumne ha passat a ser major de 14 anys, actualització de les vacunes, alèrgies, etc.)

(**) Els alumnes que ja esteu matriculats en el centre a 4t ESO no heu de presentar la sol·licitud de pre-inscripció a excepció dels que voleu fer BATXIBAC

 • Omplir la sol·licitud on-line i descarregar-la en el vostre ordinador: (**)
  • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny de 2020.
  • Batxibac: del 18 al 22 de maig.
 • Documentació que cal presentar: (*)
  • Resguard de la sol·licitud. (**)
  • Llibre de família.
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant.
  • DNI/NIE de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Targeta sanitària.
  • Carnet de vacunes.
  • Carta de compromís educatiu signada (descarrega)
  • Autorització drets d’imatge completada i modificada (si s’escau):
   • Signada per responsables legals si és menor de 14 anys (descarrega).
   • Signada per l’alumne/a si és major de 14 anys  (descarrega)
  • Ús de serveis telemàtics completada i modificada (si s’escau):
   • Autorització signada si és menor de 14 anys (descarrega).
   • Comunicació signada si és major de 14 anys (descarrega).
  • Altra documentació que pugueu considerar rellevant.
 • Completeu aquest formulari amb les dades de contacte que ens pugueu proporcionar.

Podeu trobar més informació sobre el procediment de preinscripció i matricula a Batxillerat en la web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.