El primer nivell d’aquests estudis capacita per promoure activitats d’excursionisme i acompanyar en la pràctica de l’excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional.

El segon nivell capacita per conduir activitats conduir activitats de baixa i mitjana muntanya i ensenyar la pràctica d’aquesta especialitat.

 

Bloc comú(presencial i semipresencial) i Bloc específic

Grau mitjà Per accedir al segon nivell cal complir els requisits següents:

 1. haver aprovat el primer nivell de l'especialitat i
 2. superar una prova específica.

Altres llocs del territori espanyol per a fer proves: Pruebas de acceso en Valle d’Aran ETEVA, o en Fed.Madr Mont (Enlace) Téc. Mont. Madrid (enlace), Kirolene-País Vasco (Enlace), Valencia (enlace) , y Aragón (enlace)

Full de preinscripció(Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Grau mitjà

Primer nivell

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I (20 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament I (25 hores)
 • Entrenament esportiu I (30 hores)
 • Fonaments sociològics de l'esport (5 hores)
 • Organització i legislació de l'esport I (5 hores)
 • Primers auxilis i higiene en l'esport (35 hores)

Bloc específic (135 hores)

 • Desenvolupament professional I (10 hores)
 • Formació tècnica d'excursionisme (45 hores)
 • Medi ambient de muntanya (40 hores)
 • Seguretat en l'excursionisme (20 hores)
 • Didàctica i dinàmica de grups (35 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana (5 hores)
 • Fonaments de l'esport adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport II (40 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament II (45 hores)
 • Entrenament esportiu II (40 hores)
 • Organització i legislació de l'esport II (5 hores)
 • Teoria i sociologia de l'esport (20 hores)

Bloc específic (175 hores)

 • Desenvolupament professional II (10 hores)
 • Coneixement del medi (20 hores)
 • Psicologia dels esports de muntanya i escalada (10 hores)
 • Formació tècnica i metodològica de la progressió en muntanya (55 hores)
 • Entrenament de l'excursionisme (20 hores)
 • Seguretat en la muntanya mitjana (35 hores)
 • Conducció en la muntanya mitjana (25 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera (10 hores)
 • Equipaments esportius (10 hores)
 • Informàtica bàsica aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Cadascuna de les especialitats, per a portar a terme amb garanties la formació del bloc específic, requereix d’un material molt concret. A continuació teniu un llistat orientatiu que us pot ser d’utilitat:

Sortides estivals:

Material per a les sortides a muntanya:

 • Botes de muntanya amb membrana impermeabilitzant i canya alta que protegeixi el turmell amb sola adherent tipus tresc
 • Roba de muntanya tèrmica i impermeable adient per realitzar les sortides amb condicions meteorològiques adverses
 • Motxilla amb capacitat suficient per transportar el material i equip
 • Material d’orientació (brúixola amb limbe mòbil, altímetre, porta mapes)
 • Gorro/a, guants
 • Ulleres de sol
 • Protector solar i labial
 • Farmaciola individual
 • Cantimplora
 • 2 mosquetons de seguretat HMS
 • Cinta plana de 120
 • GPS

Material d’aula:

 • Llapis, goma, regle petit numerat, bolígraf
 • Ordinador portàtil

Material de bivac:

 • Sac de dormir
 • Aïllant o màrfega
 • Frontal
 • Material de cuina de muntanya:
  • Fogonet
  • Estris per cuinar
  • Navalla

Material opcional:

 • Prismàtics
 • Walkie-talkie, telèfon mòbil
 • Guies de camp
 • Termo
 • Corda rando 30 mts

Sortides hivernals:

Material per les sortides a muntanya:

 • Botes de muntanya amb membrana impermeabilitzant i canya alta que protegeixi el turmell amb sola adherent tipus tresc
 • Paraneus, polaines
 • Roba de muntanya tèrmica i impermeable adient per realitzar les sortides amb condicions meteorològiques adverses al hivern
 • Motxilla amb capacitat suficient per transportar el material i equip (35/40 litres).
 • Material d’orientació (brúixola amb limbe mòbil, altímetre, porta mapes)
 • GPS
 • Telèfon mòbil
 • Raquetes i bastons
 • Arva, de 3 antenes
 • Pala i sonda
 • Gorro / a, guants, 2 parells
 • Ulleres de sol, protecció 3/4
 • Ulleres de neu, (tipus esquí)
 • Protector solar i labial
 • Farmaciola individual
 • Cantimplora, recomenable termo
 • 2 mosquetons de seguretat HMS
 • Cinta plana de 120

Material de aula:

 • Llapis, goma, regle petit numerat, bolígraf
 • Ordinador portàtil per treballar planificació amb el COMPEGPS / BASECAMP...

Material de bivac:

 • Sac de dormir adaptat a condicions hivernals
 • Aïllant o màrfega
 • Plàstic de mínim 2x3m per la construcció del bivac
 • Frontal
 • Material de cuina de muntanya:
  • Fogonet
  • Estris per cuinar
  • Navalla

Material opcional:

 • Corda rando 30 mts

MANUAL DE TASQUES PRELIMINARS D’ORIENTACIÓ AVANÇADA CORRESPONENT AL CRÈDIT D’ENTRENAMENT DE L’EXCURSIONISME NIVELL 2

 1. Repassa les bases d’orientació de 1r nivell.
 2. Familiaritza’t amb el web http://www.compegps.es/
 3. Descarrega’t i instal··la’t el programari de gestió de mapes digitals Compe Gps Land http://www.compegps.es/productos/software/land/, t’hauràs de registrar si no ho estàs, pots comprar la llicència estàndard o fer servir una de proba gratuïta.
 4. Familiaritza’t amb el web http://www.icc.cat/ i registra’t com a usuari.
 5. En el buscador de mapes de l’ICC posa el següent: “Institut de la Pobla de segur”. Enllaç directe al visor http://www.icc.cat/vissir3/
 6. Descarrega’t els mapes de base topogràfica 1:25.000, 65-21 i 66-21 , per fer-ho veuràs en el visor una pestanya a l’esquerra que diu “Descàrrega” i selecciona aquests dos mapes que corresponen al nord---oest ( Senterada )i nord---est de Pobla ( Gerri ). En format .SID
 7. Crea’t un compte a http://ca.wikiloc.com/wikiloc/home.do
 8. Instal·la’t el GOOGLE EARTH
 9. Instal·lat el BASECAMP de GARMIN http://www.garmin.com/es-ES/shop/downloads/basecamp

Nota: És molt interessant que portis el teu propi PC portàtil, si no en disposes porta’t tota la informació en un llapis USB per treballar amb els ordinadors de l’escola.

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell, si se'n supera la prova d'accés, i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d'excursions i
  • guia en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • guia d'activitats de muntanya baixa i mitjana;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d'excursions, i
  • monitor o monitora d'excursionisme.

Tècnic o tècnica d'esport en muntanya mitjana
Codi: TEGM 8103

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Muntanya i escalada
 • Entorn: Físic i esportiu

Muntanya mitjana, juntament amb escalada, alta muntanya i descens de barrancs, és una especialitat de la modalitat d’esports de muntanya i escalada.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure activitats d'excursionisme i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d'excursionisme.

El segon nivell capacita per conduir activitats conduir activitats de baixa i mitjana muntanya i ensenyar la pràctica d'aquesta especialitat. Té una durada de 555 hores (355 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 

GALERIA D’IMATGES