El primer nivell d’aquests estudis capacita per promoure activitats d’excursionisme i acompanyar en la pràctica de l’excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional.

El segon nivell capacita per conduir activitats i organitzar i conduir descens de barrancs.

 

Bloc comú(presencial i semipresencial) i Bloc específic

Grau mitjà Per accedir al segon nivell cal complir els requisits següents:

 1. haver aprovat el primer nivell de l'especialitat i
 2. superar una prova específica.

Altres llocs del territori espanyol per a fer proves: Pruebas de acceso en Valle d’Aran ETEVA, o en Fed.Madr Mont (Enlace) Téc. Mont. Madrid (enlace), Kirolene-País Vasco (Enlace), Valencia (enlace) , y Aragón (enlace)

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Grau mitjà

Primer nivell

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I (20 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament I (25 hores)
 • Entrenament esportiu I (30 hores)
 • Fonaments sociològics de l'esport (5 hores)
 • Organització i legislació de l'esport I (5 hores)
 • Primers auxilis i higiene en l'esport (35 hores)

Bloc específic (135 hores)

 • Desenvolupament professional I (10 hores)
 • Formació tècnica d'excursionisme (45 hores)
 • Medi ambient de muntanya (40 hores)
 • Seguretat en l'excursionisme (20 hores)
 • Didàctica i dinàmica de grups (35 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana (5 hores)
 • Fonaments de l'esport adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport II (40 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament II (45 hores)
 • Entrenament esportiu II (40 hores)
 • Organització i legislació de l'esport II (5 hores)
 • Teoria i sociologia de l'esport (20 hores)

Bloc específic (175 hores)

 • Desenvolupament professional II (10 hores)
 • Coneixement del medi (20 hores)
 • Psicologia dels esports de muntanya i escalada (10 hores)
 • Formació tècnica i metodològica del descens de barrancs (60 hores)
 • Entrenament del descens de barrancs (10 hores)
 • Seguretat en el descens de barrancs (35 hores)
 • Conducció en barrancs (30 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera (10 hores)
 • Equipaments esportius (10 hores)
 • Informàtica bàsica aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Cadascuna de les especialitats, per a portar a terme amb garanties la formació del bloc específic, requereix d’un material molt concret. A continuació teniu un llistat orientatiu que us pot ser d’utilitat:

 • Casc homologat
 • Ulleres de busseig petites
 • Vestit de neoprè mínim de 3 mm, millor dues peces
 • Escarpins
 • Calçat adequat per a barrancs
 • Arnès de barrancs
 • Motxilla de barrancs
 • 2 x Descensor tipus vuit
 • 5 mosquetons de seguretat
 • 2 mosquetó HMS de seguretat
 • 2 Cintes cosides ( de preferència de poliamida)  (1 x 60, 1 x 120)
 • 1 cinta exprés gran 22 cms amb mosquetons de seguretat
 • 2 mosquetons tipus B sense assegurança
 • 1 politja simple
 • Dos maillons
 • Caps d’ancoratge homologats (tipus SPELEGYCA de PETZL / DYNADOUBLECLIP de BEAL / / DUAL CONNECT ADJUST – el més recomanat -) amb mosquetons de seguretat ( recomanable de tipus K )
 • Bidó o bossa estanca
 • Farmaciola
 • frontal
 • Xiulet
 • Navalla
 • Punys o aparells d’autobloqueig (opcional)
 • Corda estàtica de 40 m mínim i d’entre 10 i 11 mm de diàmetre d’ús simple TIPUS A.
 • Corda estàtica de 20 m mínim i d’entre 10 i 11 mm de diàmetre d’ús simple TIPUS A.
 • Corda dinàmica de 25 m mínim de 8 mm (tipus 1/2 o bessona)
 • Bossa pel cordino
 • Alimentació per un dia
 • Aigua per un dia
 • 2 cordinos maxard d’aramida de 5,5 tancats de 50 / 60 ( tipus JAMMY® de BEAL / PRUSIK LOOP® de SIMOND... )
 • Martell i espitador 
 • Material d’equipament (spits, plaquetes)
 • Cordino de 6 o 7mm de 5mts

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell, si se'n supera la prova d'accés, i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d'excursions i
  • guia en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • guia en descens de barrancs;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d'activitats, i
  • monitor o monitora de descens de barrancs.

Tècnic o tècnica d'esport en descens de barrancs
Codi: TEGM 8104

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Muntanya i escalada
 • Entorn: Físic i esportiu

Descens de barrancs, juntament amb escalada, alta muntanya i muntanya mitjana, és una especialitat de la modalitat d’esports de muntanya i escalada.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure activitats d'excursionisme i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d'excursionisme.

El segon nivell capacita per conduir activitats organitzar i conduir descens de barrancs. Té una durada de 555 hores (355 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 

GALERIA D’IMATGES